Vilkår

Faktura

Me sender gjerne faktura dersom det på førehand er gjort avtale om det, eller til dei vi har inngått fakturaavtale med.
Det tilkjem eit fakturagebyr på kr 50,- pr. faktura.

 

Avbestilling / endringar

For grupper over 10 personer, er endelig frist for antal 48 timar før bordtingingsdatoen.

For grupper over 20 personer er endelig frist for antal 3 virkedagar før bordtingingsdatoen.

For grupper over 10 personar må meny avtalast min. 3 virkedagar før bordtingingsdatoen (dette grunna varebestilling).

 

Comments (0)